Όροι χρήσης του ιστοτόπου https://ηλεκτρολογος-αθηνα.gr

Η χρήση του ιστοτόπου https://ηλεκτρολογος-αθηνα.gr (στο εξής και «παρόντος ιστοτόπου») υπόκειται στους όρους που παρατίθενται στη συνέχεια. Η χρήση του παρόντος ιστοτόπου αποτελεί τεκμήριο ότι ο επισκέπτης/ χρήστης έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί όλους τους όρους χρήσης του. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/ χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους χρήσης, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του παρόντος ιστοτόπου.

Οι παρόντες όροι χρήσης μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Παρακαλείσθε να ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους χρήσης του παρόντος ιστοτόπου, καθώς η συνεχής χρήση του συνεπάγεται ότι αποδέχεστε αυτές τις αλλαγές.

Α. Άδεια Χρήσης Περιεχομένου

Ιδιοκτήτης και διαχειριστής του παρόντος ιστοτόπου είναι ο κ. Αντώνης Χατζής, Θ.Βρεσθένης 26Α, 11743, Αθήνα.

Το περιεχόμενο του ιστοτόπου (κείμενα, φωτογραφίες, γραφικά) διατίθεται δωρεάν στους επισκέπτες/ χρήστες για περιήγηση και πληροφόρηση. Το περιεχόμενο μπορεί να υπόκειται σε αλλαγές, χωρίς σχετική ειδοποίηση.

Τα κείμενα, το λογότυπο και τα γραφικά που περιέχονται στις ιστοσελίδες του ιστοτόπου  https://ηλεκτρολογος-αθηνα.gr αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του ιδιοκτήτη του παρόντος ιστοτόπου και προστατεύονται από το ισχύον εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο, για την κατοχύρωση και τα δικαιώματα της πνευματικής ιδιοκτησίας.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή και αναπαραγωγή του περιεχομένου των ιστοσελίδων σε έντυπα μέσα ή σε ηλεκτρονικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, χωρίς την άδεια του ιδιοκτήτη του παρόντος ιστοτόπου.

Μετά την αποδοχή των όρων χρήσης, επιτρέπεται η μη εμπορική χρήση και η αναπαραγωγή του περιεχομένου των ιστοσελίδων , ολική ή μερική, μόνο με την προϋπόθεση ότι υπάρχει παραπομπή με υπερσύνδεσμο στην αρχική πηγή ή αναφέρεται το όνομα του ιστοτόπου  https://ηλεκτρολογος-αθηνα.gr ως πηγή προέλευσης.

Β. Ασφάλεια περιήγησης

Ο ιδιοκτήτης/διαχειριστής του παρόντος ιστοτόπου λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια περιήγησης στις ιστοσελίδες του (πρωτόκολλο https, τακτικές ενημερώσεις προγραμμάτων, αξιόπιστος server κ.ά.). Όμως δεδομένης της φύσης του Διαδικτύου, η ασφάλεια περιήγησης στις ιστοσελίδες του αποτελεί ευθύνη των επισκεπτών/χρηστών.

Ο ιστότοπος https://ηλεκτρολογος-αθηνα.gr περιέχει συνδέσμους (links) που παραπέμπουν σε δικτυακούς τόπους τρίτων. Όταν τους ενεργοποιήσετε, βγαίνετε εκτός του ιστοτόπου  https://ηλεκτρολογος-αθηνα.gr και επισκέπτεστε άλλες ιστοσελίδες. Το περιεχόμενο των συνδεδεμένων ιστοσελίδων δεν ελέγχεται από τον ιδιοκτήτη/διαχειριστή του παρόντος ιστοτόπου, ο οποίος δεν φέρει καμία ευθύνη, ούτε για την ακρίβεια και την ορθότητα του περιεχομένου αυτού, ούτε για τους όρους απορρήτου, ούτε για τους όρους χρήσης του, ούτε για τυχόν τροποποιήσεις ή ενημερώσεις στις ιστοσελίδες αυτές. Εάν ο επισκέπτης/ χρήστης του παρόντος ιστοτόπου αποφασίσει να χρησιμοποιήσει διαμέσου των συνδέσμων του, κάποιον από τους δικτυακούς τόπους τρίτων, αποδέχεται ότι πράττει τούτο με δική του ευθύνη.

Επίσης ο ιδιοκτήτης/διαχειριστής του παρόντος ιστοτόπου δεν εγγυάται ότι οποιαδήποτε άλλη συνδεδεμένη ιστοσελίδα ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων ο παρών ιστότοπος ή οι συνδεδεμένες ιστοσελίδες τίθενται στη διάθεση των χρηστών/μελών, δεν περιέχουν ψηφιακούς ιούς ή άλλα κακόβουλα προγράμματα . Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων των τεχνικών προβλημάτων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/χρήστης και όχι ο ιδιοκτήτης/διαχειριστής του https://ηλεκτρολογος-αθηνα.gr , ο οποίος δεν φέρει καμία ευθύνη για αποζημίωση ή και επανόρθωση της οποιασδήποτε άμεσης ή έμμεσης βλάβης ή ζημίας.

Γ. Παράνομη χρήση

Γ.1. Απαγορεύεται η αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος μέσω της φόρμας επικοινωνίας του παρόντος ιστοτόπου το οποίο περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα και τα οποία είναι δυνατόν να προκαλέσουν σοβαρή βλάβη στη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Γ.2. Απαγορεύεται η αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος (email) μέσω της φόρμας επικοινωνίας του παρόντος ιστοτόπου, που είναι δυνατόν να θεωρηθεί απειλητικό, προσβλητικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, πορνογραφικό, βίαιο, υβριστικό, ρατσιστικό.

Γ.3. Απαγορεύεται η υποβολή σχολίου μέσω των αντίστοιχων πεδίων που υπάρχουν στις ιστοσελίδες του παρόντος ιστοτόπου, που είναι δυνατόν να θεωρηθεί απειλητικό, προσβλητικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, πορνογραφικό, βίαιο, υβριστικό, ρατσιστικό.

Οποιαδήποτε παραβίαση των παραπάνω απαγορεύσεων της παραγράφου Γ , είναι παράνομη και δύναται να διωχθεί ποινικά.